elektromagnitlar

Rasmdagi magnitlangan xususiyatlar yuqoridan pastgacha:

IFE, Avstriya - MEQ 900 N

Shtayert, Germaniya -

IFE, Avstriya - MEQ 1200T