Tuproqning yuqori qatlami

Loy tuproqdagi o'simliklar uchun mos, engil haydaladigan erlar.

Katta miqdordagi narsalar mavjud.