Oyoqlari bilan mexanik transport bar haydovchisi

Barxug BPH 211

Metall parchalariga qarshi po'latni bo'shatish.