O'simliklarni oziqlantirish tasmasi

Uzunligi 4 m

Kengligi 1,6 m