Doimiy temir ustunlar

10 metr uzunlikda, 40 sm diametrda