Tork vintlari

4 quritish vintlari
Uzunligi 6 metr x kengligi 1,4 m
Bundan tashqari, ikkita qo'shimcha vites mavjud