Transport / terish lentasi zavodi

Taxminan 18 m uzunlikda, taxminan 1,80 metr