Qorli shudgor

masalan, ushlagichni tashuvchisi uchun